Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for mig, og jeg vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Resursetanken.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger jeg indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage en ydelse fra Resursetanken, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig mine ydelser.

Jeg kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Til brug for leveringen af et personligt horoskop og et årshoroskop indhenter jeg endvidere oplysninger om fødselsdato, fødselstidspunkt og fødested.

Jeg indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger min hjemmeside
  • Tilmelder dig mit nyhedsbrev
  • Sender mig spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.resursetanken.dk er Resursetanken, Birkealle 31, 3630 Jægerspris, cvr nr. 34813760

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter jeg for at kunne levere den ydelse, du har købt hos Resursetanken. Din e-mailadresse indhenter jeg for at kunne sende dig en ordrebekræftelse.

Hvis du under registreringsprocessen eller på Resursetankens hjemmeside har givet mig dit samtykke hertil, bruger jeg din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Resursetanken sælger ikke dine persondata til tredjemand eller overfører dine persondata til tredjelande.

Jeg har min hjemmeside hos one.com, som fungerer som Resursetankens databehandler. Alle persondata, som du oplyser på min hjemmeside, vil blive opbevaret i one.coms datacentre.

Jeg anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til Resursetanken. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter min instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Jeg har indgået databehandleraftaler med Resursetankens databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til min e-mailadresse susanne@resursetanken.dk

Cookies

Når du besøger Resursetankens hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre mit indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden.

Udgiver

Dette websitet ejes og publiceres af Susanne Kirketerp-Møller, Resursetanken, Birkealle 31, 3630 Jægerspris, tlf 2067 0369, susanne@resursetanken.dk

.