FRYGTEN og HÅBET

Forskellig tilgang til forandring

Det er tankevækkende, så forskelligt vi som mennesker ser på behovet for forandring.

Desuden er der en markant forskel på, hvilken type forandring vi drømmer om. Og ikke mindst kommer vores ønsker om forandring til udtryk på vidt forskellige måder.

Jeg ser især to livssyn, der umiddelbart stikker i hver sin retning. Jeg vil forsøge at beskrive dem så objektivt som muligt. Det bliver ikke helt nemt, da jeg selv er en varm fortaler for det ene.

Forskelligt livssyn

Mennesker med det ene livssyn ønsker sig tilbage til de gode gamle dage. De føler sig truet af fx indvandring, globalisering og digitalisering. De føler sig overvældet af de mange krav til omstillingsparathed, der er på arbejdsmarkedet i dag, og frygter at blive hægtet af i farten. Nogen er allerede blevet hægtet af eller har aldrig rigtig været en del af samfundet.

Andre er bange for at miste de goder, de igennem mange år har gjort sig fortjent til gennem hårdt arbejde. Eller de mener, at vores velfærdssamfund kun er for dem, der har mulighed for at bidrage.

Mennesker med det andet livssyn er også bekymret, ser uligheden og uretfærdigheden – ikke bare i deres nærmeste omgivelser, men også globalt. De drømmer om et samfund med større lighed, hvor de stærke hjælper de svage. De ønsker at få sat en stopper for udnyttelsen af jordens ressourcer og deraf følgende klimaforandringer.

Flere føler sig også presset på arbejdsmarkedet. De ser sig selv som omstillingsparate og har selv været fortalere for mange af de forandringer, der er blevet gennemført. Men de oplever ikke længere, at forandringerne gør en positiv forskel. De må ofte gå på kompromis med kvaliteten i deres arbejde og føler ikke samme arbejdsglæde som tidligere.

Frygten og Håbet

Mennesker med det første livssyn lytter til vrede mænd og kvinder, der taler til FRYGTEN og ønsker at skrue tiden tilbage. De føler sig svigtet af de politikere, de selv har været med til at vælge. De føler sig svigtet af de systemer, vores demokrati og vores sameksistens er bygget op omkring: myndigheder, folketing, EU, FN og NATO – bare for at nævne de vigtigste.

Mennesker med det andet livssyn lytter til visionære mænd og kvinder, der taler til HÅBET og har mange nye, spændende og helt anderledes løsninger til, hvordan vi kan indrette vores samfund. Løsninger, der vil være til gavn for både vores sundhed, vores livsglæde og vores natur, og som vil betyde langt større lighed, også globalt. De tror på endnu mere samarbejde og finder nye veje både indenfor og udenfor de etablerede organisationer.

Men hvis vi ser bort fra, at vi hver især er drevet af to så vidt forskellige følelser som frygt og håb, så er jeg overbevidst om, at vi i virkeligheden vil det samme.

Nemlig et helt almindeligt liv sammen med dem, vi holder af – et liv fyldt med mening, kærlighed og nærvær.

Og det gør jo ikke forskellen mellem de to livssyn mindre tankevækkende. Og jeg fristes til at spørge, om FRYGTEN og HÅBET kan give det samme resultat?

Jeg kender ikke svaret, men selv tror jeg på HÅBET.

Del dette indlæg

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
.