Træt af deadlines og alt det, du ikke når?

Er du også træt af deadlines, dine høje forventninger til dig selv og evig dårlig samvittighed over, at du ikke når det, du har sat dig for?

Det kan du gøre noget ved, men på en lidt anden måde, end du måske forventer. Læs mit bud på hvordan.

Hvad har du nået?

Årsskiftet er et tidspunkt, hvor de fleste helt naturligt ser tilbage og gør status. Hvordan har du haft det? På jobbet? I familien? I fritiden? Triste begivenheder! Lykkelige begivenheder!

Og ikke mindst – har du nået de mål, du satte dig ved årets begyndelse? Eller rettere – har du nået ALLE dine mål?

Nej, vel!

Og hvordan har du det så lige med det?

Hvis du er den målrettede, resultatorienterede type, kan det føles virkelig ubehageligt. Det er bare ikke godt nok, siger du til dig selv. Hvor svært kan det være?

Har du en rygrad som en regnorm, eller var målet forkert eller urealistisk?

Deadlines – Vær kritisk

Er det en naturlov, at du KUN kan nå dine mål, hvis du samtidig fastsætter en deadline?

Ja, det kan være en hjælp. Derfor var det nok heller aldrig blevet så udbredt.

Men spørgsmålet er, om det ALTID er en fordel. Om deadlines altid er nødvendige, for at du overhovedet gider gøre dig den ulejlighed at gå efter dine mål?

Om brugen af deadlines ikke har taget overhånd? Og i nogle situationer ligefrem kan have den modsatte effekt? Også selv om du har sat en deadline, der umiddelbart ser fornuftig ud?

Det er min påstand. Ikke mindst ud fra egen erfaring.

  • Fordi din deadline bliver vigtigere end dit mål
  • Du kan føle dig nødsaget til at arbejde med dit mål i perioder, hvor du ikke har overskud til det
  • Til sidst kan du helt miste lysten til at arbejde med dit mål
  • Og du bliver i tvivl, om det overhovedet er det rigtige mål (når du nu ikke kan nå det til tiden)

Har du fortalt om dit mål og din deadline til andre, vil du – ud over et indre pres – også opleve et ydre pres. Frygten for fiasko – ikke kun i dine egne, men også i andres øjne – lurer lige om hjørnet.

Hvad kan du gøre anderledes?

Så når du sætter dig nye mål for fremtiden, så prioriter målene. Hvad er vigtigst for dig at nå? Lav også gerne delmål og en trinvis plan for, hvordan du når dine mål.

Jo flere muligheder, der er for at tjekke et delmål eller et trin af, des nemmere får du en fornemmelse af, at du når noget, at du er på vej.

Men glem alt om deadlines og tidsplaner.

Fordi du på den måde hele tiden har dig selv med. Har tid til fordybelse og til at mærke efter, om det, du gør, nu også føles rigtigt.

Hvilket igen betyder, at du er mere opmærksom på behovet for justeringer. Og vil være langt mere parat til at lytte til det (fordi der jo ikke er noget, du skal nå).

Fordi du arbejder på dit mål, når du føler dig inspireret. Hvilket igen øger din motivation og i sidste ende giver dig større overskud og livsglæde.

Og til andre kan du sige, at du er lige præcis der, hvor du har brug for at være lige nu.

Du fjerner fokus fra resultatet til processen. Ikke at resultatet ikke er vigtigt. Der er jo en grund til, at du har sat dig et mål. I processen er der en masse nyttig læring, og når processen bliver en nydelse, er der langt større sandsynlighed for, at du når et resultat, der holder.

Hvis dit mål er vigtigt for dig. Hvis dit mål er en integreret del af dig, behøver du ikke en deadline. Du skal nok nå det.

Brug for inspiration til, hvordan du bliver bedre til at fokusere på et mål eller en opgave – Læs min artikel “Glem tiden”

Se-tilbage-testen

Deadlines eller ej, så er det nogle gange svært at slippe følelsen af, at du står i stampe.

Så kan det være en øjenåbner at reflektere over, om du er et bedre sted i dag, end du var for fx et år siden? Eller for måske bare en måned eller tre måneder siden?

Hvad HAR du nået?

Nåede du noget andet, som du ikke havde planlagt eller ikke havde kunnet forudse? Men som var mindst lige så vigtigt? Måske endda vigtigere?

Jeg er ret sikker på, at dine svar giver dig god grund til at være tilfreds med dig selv.

Med et personligt horoskop får du indsigt i dine muligheder, udfordringer og ressourcer og bliver bedre til at prioritere og fokusere på det, der har værdi for dig.

Del dette indlæg

Få inspiration til...

hvordan du ved hjælp af refleksion, nærvær og balance skaber energi og overskud til at skifte spor, gå i en ny retning og arbejde dedikeret med det, du finder meningsfuldt. 

Tilmed dig mit nyhedsbrev og få min guide “STOP OP – og kom videre”