Selvværd

Venus, selvværd og sunde valg

Hvordan kan jeg styrke mit selvværd, er et spørgsmål, jeg ofte møder. Du har sikkert fået at vide, at du skal lære at elske dig selv, men hvad vil det egentlig sige? Måske kender du spejløvelsen – altså den hvor du højt siger til dig selv i spejlet ”Jeg elsker dig”.

Men det handler om meget mere end spejløvelser og alle andre øvelser. Vi er alle forskellige, også når det handler om, hvad der skal til for at opnå et sundt selvværd.

Tegn på at du modarbejder dit selvværd

Lavt selvværd kommer til udtryk på mange måder – nogle åbenlyst destruktive, andre forklædt som ansvarsfulde, pligtopfyldende og hensynsfulde karaktertræk. Her får du nogle eksempler:

 • Når du sammenligner dig selv med andre, opfatter du andre som smukkere, dygtigere og mere succesfulde end dig
 • Du presser dig selv for at bevise dit værd – professionelt, privat eller begge dele
 • Du er overdrevent selvkritisk, taler grimt til dig selv og om dig selv
 • Du kan stave til perfektionisme – både forfra og bagfra – og hader at begå fejl
 • Når du får ros, bliver du utilpas eller forlegen – fordi du ikke føler dig fortjent til det
 • Eller du er afhængig af anerkendelse fra andre, og dermed sårbar overfor kritik
 • Du siger ikke fra og sætter grænser – lader andre behandle dig respektløst
 • Du viser hensyn til andre på bekostning af dig selv
 • Du gør, hvad andre forventer af dig, selv om du inderst inde hellere vil noget andet – af frygt for at andre ellers ikke vil kunne lide dig
 • Du tiltrækker den forkerte partner, det forkerte job, de forkerte venner – mennesker og situationer som understøtter din opfattelse af ikke at være god nok eller dygtig nok

Selvværd - Hvorfor Venus?

Foruden kærlighed symboliserer Venus også accept, balance, nærvær og værdier og således også den værdi du tillægger dig selv – dit selvværd. Som bekendt er der 12 stjernetegn i et horoskop. En person med Venus i Vægten har derfor ikke samme tilgang til selvværd som en person med Venus i Skorpionen. Dertil kommer eventuel påvirkning fra andre planeter, hvor Saturn og Pluto er nogle af de tunge spillere på banen, der kan forstærke din følelse af enten ikke at være dygtig nok eller ikke at være god nok. Der er altså mindst 12 veje til forståelse af selvværd.

En tydning af dit horoskop med fokus på Venus vil give dig en dybere forståelse af dit selvværd, og hvad selvværd betyder for dig. Samtidig vil du kunne flytte fokus fra dit selvværd til dine behov. Din opfattelse af selvværd, underforstået højt selvværd, er i høj grad påvirket af din opvækst og dine omgivelser, og hvis du derfor arbejder med dit selvværd ud fra et værdisæt, der slet ikke er dit eget, risikerer du at ignorere dine egne behov som også illustreret i eksemplerne før.

Sunde valg styrker dit selvværd

Forståelse og selvindsigt kan fjerne misforståelser og give dig et nyt og bedre udgangspunkt. Virkelig forandring sker dog først i det øjeblik, hvor du i kærlighed til dig selv begynder at tage valg, der giver dig glæde og bringer dig i balance, dvs.:

 • Sammenligner dig med DIG – hvor er du, og hvordan har du det sammenlignet med i går, for en måned, eller et år siden?
 • Behandler dig selv, som du ville behandle din bedste ven
 • Fokuserer på det i dit liv, der rent faktisk virker
 • Beskæftiger dig med det, der gør DIG glad og stolt (indeni) – følger din drømme
 • Forbeholder din hjælp og støtte til de mennesker, som ønsker at blive hjulpet
 • Vælger de mennesker til, der vil dig det godt og accepterer dig, som du er. Mennesker, overfor hvem du kan vise alle sider af dig selv, give udtryk for dine følelser og stadig blive mødt med respekt
 • Hvilket samtidig betyder, at du vælger de mennesker fra, som dræner dig for energi
 • Beder andre om hjælp, når du har brug for det – så viser du også dem, at de har værdi for dig
 • Bliver bevidst om dine sande værdier (igen Venus’ område)
 • Finder balancen mellem at yde og at nyde

Sunde valg er at elske og respektere dig selv. Når du træffer sunde valg, får du automatisk mere overskud, tør mere og ser flere muligheder. Du udsender ny, positiv energi, som igen tiltrækker nye muligheder: et givende job, inspirerende venner, en kærlig partner. Sunde valg giver større glæde og tilfredshed og flytter i sidste ende fokus fra en evig selvvurdering af, om dit selvværd nu er højt eller lavt.

Venus kontra Mars - en sidste udfordring

Når vi taler om Venus, kommer vi ikke uden om Mars. Venus er kvinden, det feminine, den skabende kraft (nærvær, nydelse). Mars er manden, det maskuline, den handlende kraft (præstation, pligt). Venus elsker harmoni. Mars elsker konkurrence. Altså to modsatrettede energier, vi som mennesker må integrere for at være i balance.

Desværre er vores samfund i overvejende grad indrettet på Mars’ betingelser. Vi skal præstere, vise handlekraft, være effektive. Imens lider Venus. Vi får ikke slappet af, vi bruger ikke tid på unyttige gøremål, underforstået aktiviteter der ikke skaber synlige resultater. Og vi bruger da slet ikke tid på ingenting. Vi har mere fokus på fysisk sundhed end på mental sundhed. Du kan se hamrende godt ud, men have det elendigt indeni.

Jeg kunne blive ved, men dette blot for at illustrere, at det kræver et særligt mod (Mars’ område) at kunne tage positive valg, der giver dig en følelse af at være noget værd, når den værdi, du skaber ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje. Eller slet og ret er en værdi, samfundet ikke værdsætter.

Kan du se dilemmaet? Hvordan kan du bruge Mars (dit mod og din handlekraft) til positivt at skabe mere Venus (glæde og balance) i dit liv? Hvilken af de 12 veje er nøglen til dit selvværd

Del dette indlæg

Få inspiration til...

hvordan du ved hjælp af refleksion, nærvær og balance skaber energi og overskud til at skifte spor, gå i en ny retning og arbejde dedikeret med det, du finder meningsfuldt. 

Tilmed dig mit nyhedsbrev og få min guide “STOP OP – og kom videre”