Astrologi

Hvad betyder astrologi?

Selve ordet astrologi betyder direkte oversat fra græsk ”stjernelære” og beskriver videnskaben om himmellegemernes indvirkning på menneskelivet.

Sammen med astronomien er astrologien den ældst kendte videnskab. Førhen var astronomerne også astrologer – fx Tycho Brahe.

I dag er astrologi ikke en offentligt anerkendt videnskab, som kan studeres på et universitet.

Om Astrologi - Resursetanken

Astrologi er således en tydningskunst, og tydningen sker med udgangspunkt i et horoskop. Dvs. en tegning der viser planeternes, herunder Solens og Månens placering i forhold til jorden på et givent tidspunkt, fx tidspunktet for en betydningsfuld begivenhed som eksempelvis dit fødselstidspunkt. Før computerens tid tog det flere dage at beregne planeternes position og tegne et horoskop.

Horoskopet

Princippet bag horoskoptydning er, at planeterne, deres position i tegn og huse samt deres indbyrdes relation på fødselstidspunktet har indflydelse på din personlighed, dine evner og muligheder. Hver planet symboliserer en række grundlæggende kvaliteter. Således symboliserer Månen din barndom og dine følelser og Mars den måde, du bruger din energi på.

Horoskopet består af en cirkel opdelt i tolv stjernetegn og tolv huse. Stjernetegnene (Vædder, Tyr, osv.) er alment kendte. Husene symboliserer livsområder. De fire mest betydningsfulde livsområder er din krop, din familie, dit parforhold og din karriere.

En beskrivelse af din personlighed ud fra solens placering i et stjernetegn er nok den mest kendte astrologiske tydning, især fra horoskoper i ugebladene. Der er dog her tale om en meget forenklet tydning, hvilket er grunden til, at ikke alle kan genkende sig selv i beskrivelsen af deres stjernetegn.

I takt med udviklingen i samfundet og opdagelsen af nye himmellegemer er flere og flere planeter blevet inddraget i tydningen, og på den måde afspejler også astrologien den kompleksitet, som mange oplever i dag.

Den første af de nye planeter var Uranus, som blev opdaget i 1781. Uranus står bl.a. for frihed, opfindelser og ny inspiration og er samtidig også astrologiens planet. Er Uranus placeret i huset for parforhold, er tydningen, at du har brug for frihed i forholdet til din partner, foretrækker utraditionelle partnere eller henter ny inspiration gennem dit parforhold.

Om Astrologi - Resursetanken

Skæbne kontra valg

Ligesom inddragelsen af flere planeter har gjort tydningen mere nuanceret, er der også sket et skift i opfattelsen af, hvad astrologien kan bruges til. Både hvad angår beskrivelsen af din personlighed, og hvad angår forudsigelsen af begivenheder.

Oprindelig var opfattelsen, at din personlighed var statisk, og hvad der end skete, var det skæbnebestemt, og det kunne du ikke ændre på.

I dag arbejder de fleste astrologer ud fra den opfattelse – helt på linje med psykologien – at du udvikler en større og større bevidsthed med alderen, og at de valg, du træffer, er med til at forme dit liv.

Udfordringen for mange er dog først at blive bevidste om, at de har et valg, og dernæst at have modet til at træffe valget. Ofte vil valget handle om at følge din egen vej frem for at opfylde andres forventninger. Her kan astrologen hjælpe til øget selvforståelse og guide til større bevidsthed. Men selve valget er naturligvis op til dig.

Er det dig?

Du vil gerne have mere ud af livet. Du mangler energi, kræfter og overskud til at handle. Se her hvordan du kan få indsigt og overblik ved at få lagt et personligt horoskop.

Få inspiration til...

hvordan du ved hjælp af refleksion, nærvær og balance skaber energi og overskud til at skifte spor, gå i en ny retning og arbejde dedikeret med det, du finder meningsfuldt. 

Tilmed dig mit nyhedsbrev og få min guide “STOP OP – og kom videre”