Brug din livserfaring som fundament

Sådan begynder livserfaring

Du husker sikkert følelsen – første skoledag, første arbejdsdag, første køretime, første dag i egen bolig, første barn. Der var meget, du skulle lære, og det var ikke altid let.

Og så en dag var det ikke længere noget, du tænkte videre over – du havde fået erfaring.

Erfaringer er som en rullende snebold. Lag for lag udvider du dine erfaringer. Systemet er så smart indrettet, at hver ny erfaring styrker din evne til at overskue og overkomme nye udfordringer og problemstillinger.

Bevidst eller ubevidst giver din erfaring dig en grundlæggende følelse af sikkerhed og handlekraft.

Desværre kan det modsatte også gøre sig gældende. Jo flere dårlige erfaringer, du har, jo mere utryg og skeptisk bliver du, og jo mindre mod har du på at prøve noget nyt.

Har du selv respekt for livserfaring?

Uanset om du har overvejende gode eller dårlige erfaringer i din rygsæk, svarer summen af dine erfaringer til din livserfaring.

Men hvad er den så værd, den livserfaring? I disse tider, hvor forandringer er blevet en del af hverdagen? Og alt skal kunne dokumenteres?

Det er min oplevelse, at der i flere år har været en tendens til at se lidt ned på livserfaring.

Men jeg har også i min erindring mange ældre og erfarne kolleger, familiemedlemmer og venner, hvis erfaring jeg ikke har kunnet være foruden.

Hvor jeg har haft glæde af deres viden og erfaring. For at kunne bygge videre på det, de havde opnået. For at kunne forstå, hvorfor noget ikke fungerede hensigtsmæssigt. Eller for at kunne skabe den nødvendige forandring.

Jeg beundrer mennesker, som hviler så meget i sig selv og stoler så meget på deres erfaring, at de formår at give deres viden videre i respekt for, at der også skal være plads til vovemod og nye idéer.

Men hvis du ikke har respekt for erfaring, eller hvis du i mange år har bevæget dig i en kultur, hvor erfaring ikke var værdsat, risikerer du at overse en værdifuld kompetence – ikke mindst hos dig selv.

Certifikat i livserfaring

Selvom du har opnået store resultater og har masser af succes bag dig, kan du have svært ved at stole på, at din livserfaring alene kan bringe dig i en ny retning, både arbejdsmæssigt og personligt.

Fordi fundamentet for tidligere succes var en god eksamen, der gav dig dit første job. Og efterfølgende er bunken med kompetencebeviser blevet større og større i takt med de kurser og efteruddannelser, du har gennemført.

Men alt det andet, du har lært – når du ikke sad på skolebænken – det kan du ikke dokumentere. Der findes i sagens natur ikke et certifikat i livserfaring.

Hvad er dine kompetencer?

Og hvis du gerne vil skifte spor, hvis du gerne vil bevæge dig ind på et helt nyt fagområde, kan du føle det som at starte helt forfra ligesom for 20-30 år siden.

I sådan en situation kan det være en stor styrke at se på de kompetencer, du har opnået gennem livserfaring, og som du kan bruge, uanset hvilket situation du står i, fx

  • Intuition
  • Indlevelsesevne
  • Menneskekundskab
  • Selvledelse
  • Ledelse
  • Konflikthåndtering
  • Samarbejdsevne
  • Formidlingsevne
  • Kreativitet

Og som du ikke havde for 20-30 år siden.

Og som du derfor nu kan bruge som fundament til at gå nye veje og forfølge nye drømme.

Værdsæt derfor både din egen og andres livserfaring, vis den, brug den og del den – det styrker dit selvværd og virker inspirerende på andre.

Står du overfor et svært valg? Så er øvelsen i dette indlæg måske noget for dig

Del dette indlæg

Få inspiration til...

hvordan du ved hjælp af refleksion, nærvær og balance skaber energi og overskud til at skifte spor, gå i en ny retning og arbejde dedikeret med det, du finder meningsfuldt. 

Tilmed dig mit nyhedsbrev og få min guide “STOP OP – og kom videre”